Ana Sayfa
Hakkımızda
Uzmanlık Alanlarımız
Avukatlar
Linkler
Sözlerin Özleri
Arama
Haberler
İletişim


 

 
Ana Sayfa
Akıncı Hukuk Bürosu'na Hoşgeldiniz

Sample ImageBüromuz 1992 yılında İstanbul da  birkaç avukatın bir araya gelerek kurduğu avukatlık ve hukuki danışmanlık bürosudur. Önceleri  iş ayırımı yapmaksızın her türlü hukuki ihtilafta vekalet görevini ifa ederken,  kısa bir süre sonrasında ,hukuk davaları alanın doğru bir yönelim içine girerek bilhassa ceza hukuku alanından uzaklaşmıştır. 
                
Şu anda gelmiş bulunduğumuz noktada bilhassa gayrimenkul hukuku alanında tamamen uzmanlaşma cihetine gidilmiştir. Bu itibarla büromuzdaki bütün hukukçular ,büromuza uzmanlık alanımız ile ilgili olarak  intikal eden  bir konuda adeta bir komisyon oluşturarak, olayı enine boyuna  bütün hukuki dayanakları ile birlikte değerlendirdikten sonra ,ortaya koydukları kanaat doğrultusunda hukuki yardımın mümkün olup olmadığını veya ne şekilde olacağı yönünde karar verilmektedir.
      
 Gayrimenkuller ile ilgili, gerek şahıslar arasında cereyan eden ve gerekse kamu kurumları ile şahıslar arasında  sözkonusu olan  ihtilaflar ve bilhassa kamu kurum ve kuruluşlarının kamu hizmetini yürütürken yapmış olduğu eylemler ile aldığı karar ve işlemler nedeniyle uğranılan  zarar ve ziyan ve hukuki ihtilaflar  kendine özgü bir  uzmanlık alanı gerektirmektedir.  Mesela Kamulaştırma  davaları, bedelsiz Elatma davaları, Belediyelerin son zamanlarda sıkça başvurduğu Şuyulandırma  işlemlerine karşı açılan davalar, Belediye Meclislerince yapılan imar planlarda yeşil alanda, yol , okul ve park alanlarında bırakılan taşınmazlara ilişkin davalar,  İmar affı müracaatları ve Tapu Tahsis  Belgelerinden kaynaklanan  davalar bunlardan birkaç örneği göstermektedir.

Büromuz, bu spesifik-özel konularda  sahip olduğu tecrübe ve birikimlerini zaman içinde bir uzmanlık alanı haline getirmiş eldeki mevcut veri ve birikimlerini bu davaların en iyi şekilde ve en kısa süre içinde bitirilmesi için kullanmaktadır.

 Kamuya karşı  yürütülen davaların yanı sıra şahsıların  arasında vuku bulan her türlü gayrimenkul ihtilafı da uzmanlık alanımıza girmektedir. Örneğin Tapu İptal ve Tescil Davaları, tenkis davaları, Men-i Müdahale Davaları, İzale-i Şuyu davalar, İrtifak hakkının tesisi davaları, Şuf’a Davaları gibi davalar bunlardan bazılarını teşkil etmektedir.

Büromuzun temel ilkesi hak  ve nesafet ölçüleri doğrultusunda , temel hak ve özgürlüklerin esas  alndığı ,hukukun üstünlüğünün egemen olduğu hukuk devleti idealine hizmet etmek ve adaletin bütün kuram ve kuralları ile her anlamda ve her alanda gerçekleşmesini sağlamaya çalışmaktır.

 
GAYRIMENKUL HUKUKU

GAYRIMENKUL HUKUKU

 

 
 
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Barolar Birliği
İstanbul Barosu
Adalet Bakanlığı
TBMM
Adli Sicil
Hukuk Rehberi
deneme makale

      
(0216) 390 64 52 - 390 73 09 (0216) 390 98 68
bilgi@akincihukukburosu.com Karanfil Sk. No:45/3 Pendik / İSTANBUL

Web Tasarım : MW